Wholesale Book Supplies - highway code/theory test

  Home > The NEW Highway Code  View Cart  |  Checkout   
Categories
The NEW Highway Code
Car & Motorcycle Theory Test Material
Learner Car Drivers
Learner Motorcyclists
ADIs/PDIs
Hazard Perception
LGV/PCV
Advanced
Other
TSO / DSA
Focus Multimedia
Kogan Page
Theory First
Clearance
Get in Touch

Freephone
0800 195 2208

Search

Use keywords to find the product you are looking for.
Information
Return to main site
About Us
Contact Us
Buying from us
Blog
Blog
Terms & Conditions
  Home > The NEW Highway Code

Rheolau'r Ffordd Fawr (The Official Highway Code 2015 Edition – Welsh version)

Rheolau'r Ffordd Fawr (The Official Highway Code 2015 Edition – Welsh version)

 

Bookmark and Share

Order Code

Format

RRP

1 or more

30 or more

50 or more

TSOB030/20015W

Book

£2.50

£1.80 each 
(28% discount)

£1.70 each 
(32% discount)

£1.60 each 
(36% discount)

Disgrifiad cyhoeddwr

Cadwch yn ddiogel, gwenwch yn si?r eich bod yn ymwybodol o reolau diweddaraf y ffordd, ac osgoi cosbau a dirwyon trwy gael eich copi o'r rhifyn newydd hwn o Reolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r prawf gyrru yn cyrraedd ei 80fed pen-blwydd yn 2015, ac mae'r rhifyn coffaol hwn o Reolau'r Ffordd Fawr yn ddathliad o'r garreg filltir honno yn niogelwch ffyrdd Prydain.

Wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2015, mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn waith darllen allweddol ar gyfer defnyddwyr ffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan ddarparu'r rheolau diweddaraf ar gyfer y ffyrdd ac arwyddion traffig. Mae gan bob defnyddiwr ffordd gyfrifoldeb i gadw ei wybodaeth yn gyfredol, felly gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny gyda'r rhifyn diweddaraf o'r canllaw cyfeirio defnyddiol hwn.

Pob dydd, ar gyfartaledd, mae pump o bobl yn cael eu lladd a 60 o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Os ydym am leihau'r ffigurau hyn, mae'n allweddol bod pob defnyddiwr ffordd - gyrwyr, beicwyr modur, beicwyr, marchogwyr a cherddwyr - yn gyfarwydd â'r holl reolau yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r rhifyn 2015 hwn yn cynnwys y cyfreithiau yfed a gyrru newydd, newidiadau i gyfyngiadau cyflymder cerbydau nwyddau trwm ar ffyrdd sengl a deuol yng Nghymru a Lloegr, terfynau yfed a gyrru newydd yn yr Alban a newidiadau cyffredinol i reolau.

Mae Rheolau'r Ffordd Fawr ar gael ar unrhyw ffurf y gallech ddychmygu, ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r newidiadau mewn technoleg, dealltwriaeth a'r gyfraith. Daliwch ati i'w ddarllen - nid yn unig fel gyrrwr sy'n dysgu, ond fel defnyddiwr ffordd gydol oes cyfrifol - er mwyn i ni allu cadw ffyrdd Prydain ymysg y mwyaf diogel yn y byd.

Ymhlith y nodweddion mae:
  • rheolau diweddaraf y ffordd, yn cynnwys y cyfreithiau y dylech eu bodloni er mwyn osgoi dirwyon, pwyntiau cosb, gwaharddiadau a hyd yn oed carchar
  • cyfeiriadau at ddeddfwriaeth y mae troseddau yn seiliedig arnynt
  • cyngor ar ddiogelwch ffordd ac arfer da
  • deunydd sy'n sail i nifer o gwestiynau'r prawf theori - adnodd allweddol wrth baratoi ar gyfer eich prawf
  • cyngor i helpu gyrwyr sydd newydd gymhwyso trwy'r 12 mis cyntaf wedi pasio prawf gyrru - y cyfnod o berygl mwyaf
  • pwyslais ar gwrteisi, agwedd ac ymwybyddiaeth.

Pages 152
Size 112mm x 210mm
Binding Paperback
Publisher TSO
WBS Order Code TSOB030/2015W
Author Department for Transport (DfT) - Driving Vehicle Standards Agency (DSA)
ISBN 9780115533419
Published June 2015
Edition -RRP: £2.50

 


Related Products
The Official Highway Code (2015 edition)The Official Highway Code (2015 edition)
£1.80


Customer Reviews
Write an online review and share your thoughts with other shoppers!« Back
Shopping Cart
Sub Total: £0.00
Best Sellers
  1. The Highway Code (by Select All)
  2. Driving Test Success All Tests DVD-Rom
  3. The Official Theory Test for Car Drivers
Random Product
*CLEARANCE* The Complete Theory Test for Learner Drivers, Motorcyclists and Trainee Driving Instructors DVD-Rom
*CLEARANCE* The Complete Theory Test for Learner Drivers, Motorcyclists and Trainee Driving Instructors DVD-Rom
£4.99
Free Carriage?

Order £80 or more and get
FREE CARRIAGE!
Orders below £80 will attract a tiny £4.99 charge.

Currencies